Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

25/11/2020
Ngày 25/11/2020, Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra kết quả triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại tỉnh Hải Dương.
Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Thời gian qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Việc thực hiện phong trào đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, một số chỉ tiêu đạt cao so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra, nổi bật là: Tỷ lệ gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ cao trên 90%. Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến được triển khai rộng khắp. Phong trào xây dựng làng, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự đã có tác động thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ và khí thế mới trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Kết quả thực hiện phong trào gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Hải Dương có 163/178 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 91,57%.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát biểu tại buổi làm việc.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Hải Dương thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, trong đó nhấn mạnh, cần xác định rõ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là một phong trào cách mạng, là sự nghiệp của quần chúng, phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, cần xác định rõ nội hàm của các mô hình trong phong trào, xác định lực lượng nòng cốt thực hiện phong trào.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, tỉnh Hải Dương cần phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra. Việc ban hành các chủ trương, kế hoạch thực hiện phong trào cần đi đôi với công tác kiểm tra, hướng dẫn. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về phong trào, đa dạng về hình thức, biện pháp, phong phú về nội dung tuyên truyền với phương châm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Chú trọng sơ kết, tổng kết phong trào, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào.    
 
Phương Thùy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website